Uwaga! Weź udział w konkursie na KOMIKS!

Data dodania: 2017-02-06, Data wydarzenia: 2017-02-27


Zapraszam uczniów klas I do udziału w konkursie na KOMIKS na temat profilaktyki w zakresie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w Internecie pod tytułem „DWIE STRONY SIECI”.

Konkurs organizowany jest przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Cele konkursu:

Praca konkursowa wykonana w dowolnej technice plastycznej płaskiej, w tym również grafice komputerowej, może składać się maksymalnie z trzech kolejnych obrazów. Następnie musi zostać przekazana w wersji elektronicznej – na płycie CD/DVD – w rozdzielczości i jakości umożliwiającej jej ewentualne wykorzystanie do kampanii wielkoformatowej (bilbordowej), zapisana w wybranym spośród wskazanych formacie: PDF (format zalecany), EPS, AI, TIFF, w trybie kolorów CMYK. W przypadku wykorzystania w pracy konkursowej gotowych plików zdjęć, grafik, zaleca się dodatkowe ich wgranie na płytę w oryginalnej (jak najwyższej) rozdzielczości.

Prace konkursowe są zgłaszane przez uczniów indywidualnie lub zespołowo (przy założeniu, ze zespół będzie się składał maksymalnie z 3 osób). Praca konkursowa powinna jednoznacznie kojarzyć się z profilaktyką zjawiska cyberzagrożeń i bezpiecznymi zrachowaniami w cyberprzestrzeni; nie może straszyć ani wzbudzać agresji.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw autorskich osób trzecich oraz nigdzie poprzednio niepublikowane! Ocenie podlegać będzie: zgodność pracy z regulaminem, czytelność przekazu, pomysłowość i kreatywność, poprawność merytoryczna.

Prace należy składać do dnia 27 lutego br. (poniedziałek) u nauczyciela plastyki p. N. Rachel (sala 205).