Debata międzyszkolna z okazji 20-lecia Konstytucja III RP – „Czy Konstytucja III RP potrzebuje zmian?”

Data dodania: 2017-04-09, Data wydarzenia: 2017-04-06


W czwartek, dnia 6 kwietnia 2017 r. w sali historyczne liceum nr 4 w SOSW im. Z. Tylewicza odbyła się interesująca debata poświęcone obowiązującej Konstytucji RP. Spotkanie te nie było przypadkowe, gdyż w poprzednią niedzielę (2 IV 2017 r.) minęło dokładnie 20 lat od jej uchwalenie przez Zgromadzenie Narodowe. Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego w bieżącym roku szkolnym przywiązano wielką wagę do konstytucji. Albowiem jesienią zeszłego roku rozpoczął się projekt „Polskie tradycje konstytucyjne 1791-1997”, w których uczestniczyło wielu uczniów nie tylko z klas trzecich. 13 grudnia 2016 r. na forum szkoły odbyła się akcje i czytanie na głos wybranych zapisów konstytucji. Wszystko po to, aby uświadomić uczniom znaczenie i ważność ustawy zasadniczej. Teraz poszliśmy jeszcze dalej chcieliśmy rozmawiać o konstytucji. Debata odbyła się z udziałem młodzieży licealnej i gimnazjalnej. Nie miała na celu rywalizacji szkół, lecz wymianę poglądów i refleksji. Debatę prowadził nauczyciel z obydwóch szkół, Mateusz Hurysz, który na wstępie zgromadzonym uczestnikom i publiczności w krótkim zarysie przekazał podstawowe informacje na temat konstytucji (typ, cechy, funkcje), wskazał na istotę transformacji ustrojowej i powstanie Konstytucji III RP, jej budowę, a także zasady nią kierujące. Po części teoretycznej i materiale filmowym doszło do debaty. Po przedstawieniu się debatujących, każdy opowiedział się na temat „Kiedy myślę o Konstytucji III RP to…”, następnie zapytano się, czy Konstytucja RP potrzebuje zmian?. Wreszcie rozpoczęła się część warsztatowa i dyskusja nad konkretnymi zapisami: art. 10, art. 13, art. 14 i art. 18. Z przygotowanych 18 artykułów udało się tylko jedynie tyle przedyskutować, gdyż wymiana poglądów była bardzo interesująca i co najważniejsze stała na wysokim poziomie z zachowaniem kultury słownej i postawy młodego obywatela. Głos zabierała też publiczność z obydwóch stron. Po dwóch godzinach debaty uczestniczy doszli do wniosku, że trzeba spotkać się jeszcze raz. W gościnnych progach SOSW im. Z. Tylewicza stanie się to już wkrótce, bo w maju 2017 r.

Dziękuję wszystkim uczestnikom debaty i zapraszam na kolejną odsłonę! Wszak całe życie publiczne, a także prywatne kręci się wokół praw i zapisów płynących z Konstytucji RP…

Mateusz Hurysz
Galeria