500-lecie reformacji (1517-2017) w Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego

Data dodania: 2017-05-20, Data wydarzenia: 2017-05-18


W środę, dnia 17 maja 2017 r. w ramach 500-lecia reformacji gościliśmy w naszej szkole ks. Marcina Kotasa, proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Poznaniu. Ks. Kotas w ramach lekcji religii przedstawiał w klasach trzecich (3a, 3b, 3d) i uczniom 1c oraz 2c dzieje reformacji w XVI wieku, mówił o kościele protestanckim współcześnie, a także skupił wiele uwagi na temat ewangelików w Poznaniu, których historia sięga w naszym mieście już połowy XVI wieku. Młodzież uważnie słuchała i oglądała prezentacje multimedialne, a także miała sposobność zadawać naszemu gościowi różne pytania. Nie wykluczone, że jesienią, czyli w nowym roku szkolnym odbędzie się kolejne spotkanie w ramach reformacji na temat kobiet w protestantyzmie. Należy przypomnieć, że w naszej szkole była już wystawa poświęcona reformacji, a w czerwcu klasa 3 c uda się do parafii przy ulicy Obozowej 5, aby na żywo obejrzeć kościół.

W tym miejscu dziękujemy serdecznie ks. Marcinowi Kotasowi za poświęcony czas i interesujące przedstawienie tematyki oraz Panu Michałowi Rausowi, nauczycielowi religii za umożliwienie spotkań klasowych.

Mateusz Hurysz
Galeria