Debata „Czy Konstytucja III RP potrzebuje zmian? cz. 2

Data dodania: 2017-05-20


W czwartek, dnia 18 maja 2017 r. w auli SOSW im. Z. Tylewicza odbyła się druga część debaty nt. „Czy Konstytucja III RP potrzebuje zmian? cz. 2.

Tak, jak poprzednio w dyskusjach uczestniczyli uczniowie z naszego gimnazjum i młodzież z Ośrodka. Tym razem debata miała przebieg bardziej dynamiczny. Uczniowie dyskutowali nad wybranymi zapisami wciąż obowiązującej konstytucji.

Trzeba przyznać, że młodzież z wielkim zaangażowaniem dobierała argumenty i wymieniała poglądy z obydwóch stron. Duży udział miała w tym uczennica Ewa Pelińska z klasy 3c, która przyszła ze swoim tatą biorący również udział w naszej debacie.

Ostatnim akordem debaty było wypowiedzenie się, że gdyby miał powstać artykuł 244, to jaką zawierałby treść? Przed zamknięciem debaty każdy z uczestników wypowiedział się, jakie ma refleksje z odbytych debat.

Okazuje się, że debaty podobają się, gdyż wszyscy uczestnicy chcą, aby w czerwcu odbyła się w Ośrodku kolejna, tym razem nie koniecznie na temat konstytucji, lecz inny interesujący młodzież.

Zapewne gościnne progi SOSW im. Z. Tylewicza, jak i prowadzący debatę są za tym pomysłem i chętnie przyjmą wspaniałą młodzież z Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego.

Mateusz Hurysz
Galeria