„Dzień kultury rosyjskiej” w Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego

Data dodania: 2017-06-14


We wtorek, dnia 6 czerwca 2017 r. w Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego odbył się „Dzień kultury rosyjskiej”. Dzień ten wpisał się w tygodniowy festiwal języków obcych w naszej szkole w myśl poznawania krajów sąsiednich poprzez historię, kulturę, muzykę i współczesność.

Dzień kultury rosyjskiej był podzielony na cztery główne części.

Część I - Główne obchody miały miejsce na sali gimnastycznej od godziny 10 35 do 11 00, uczestniczyły w nim przede wszystkim klasy: 2 b, 2 c, 3 c, 3 d oraz wybrane pierwsze.

10.37 – Wprowadzenie i przedstawienie programu dnia zaprezentowali nauczyciele – Mateusz Hurysz i Danuta Warguła,

10.40 – Gimnazjalny taniec rosyjski, kazaczok we wykonaniu uczniów, balet „Jezioro Łabędzie”.

10.50 – Piosenka we wykonaniu Agnieszki Nowaczyk, zespół Arkona, tytuł „Slavsia Rus”.

10.55 – Taniec uczennicy Marysi Krawickiej, fragment baletu Piotra Czajkowskiego „Dziadek do orzechów”.

11 00 – Piosenka „Modlitwa Bułata Okudżawy” we wykonaniu Anny Kwaśniewska.

Cześć II – Studenci Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM w salach lekcyjnych od 11 30 do 12 15 dla klas: 2 b, 2 c, 3 c, 3 d zaprezentowali następujące wątki:

1. „Rosja najciekawsze miejsca” (studenci wygłosili krótkie wprowadzenie w języku rosyjskim i dokonali tłumaczenia na j. polski. Następnie doszło do wyświetlenia filmu-prezentacji multimedialnej) [11.30 – 11.40].

2. „Moskwa – stolica Rosji” – (studenci wygłosili krótkie wprowadzenie w języku rosyjskim i dokonali tłumaczenia na j. polski. Następnie doszło do wyświetlenia filmu-prezentacji) [11.40 – 11.50].

3. „Alfabet rosyjski” – dokonano nauki pisania imienia i nazwiska ucznia po rosyjsku (również krótkie wprowadzenie, następnie 3-4 minutowy film ilustrujący poszczególne litery i wyrazy zaczynające się na daną literę alfabetu). Po zakończeniu filmu była część praktyczna (nauka pisania imienia i nazwiska uczniów). [11.50 – 12.10].

4. „Football w Rosji” – krótkie wprowadzenie studentów (j. rosyjski i dokonali tłumaczenia na j. polski), następnie była prezentacja filmu – oficjalnego spotu reklamującego Rosję jako gospodarza Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2018 r. [12.10 – 12.15].

W tej części nastąpił też poczęstunek pierogami ruskimi, które rozeszły się, jak „ciepłe bułeczki”.

Cześć III – Występ Teatru Studenckiego „Szutnik” (sala gimnastyczna, 12 25 – 12 50, klasy: 1 e, 2 b, 2 c, 2 e, 3 c, 3 d, 3 e) spotkał się z pozytywnym odbiorem, dzięki inscenizacji teatralnej i śpiewu w języku rosyjskim. W tej części swoje możliwości pokazała uczennica naszej szkoły Weronika Parda z klasy 2 a – balet.

Cześć IV – Warsztaty z muzyką rosyjską – „Jakiej muzyki słucha młodzież w Rosji” (sala 103, 13 30 – 15 10, klasa 3 c, potem 2 c i osoby zainteresowane) – na jednej lekcji przeprowadzono analizę sceny muzycznej w Rosji i na Ukrainie (teledyski z tekstem i tłumaczeniem), na drugiej zaprezentowano najbardziej znanego muzyka młodego pokolenia w Rosji…

Dzień kultury rosyjskiej w naszym Gimnazjum był dużym przedsięwzięciem, który zakończył się sukcesem. Spotkał się z pozytywnym oddźwiękiem.

W tym miejscu pragnę podziękować Pani Danucie Wargule za wsparcie i wspólne zorganizowanie imprezy, Dyrekcji Gimnazjum za przychylne ustosunkowanie się do projektu, wszystkim osobom, które się przyczyniły do organizacji tego dnia: chłopcom z 2 a (nagłośnienie), uczennicom śpiewającym: Annie Kwaśniewskiej z 3 d, Joannie Jędrzejak z 3 d. Agnieszce Nowaczyk z 3 d, Marcelinie Koszel z 2 b oraz Tomaszowi Niechciałkowskiemu z 2 a. Dziewczynkom od baletu: Weronice Pardzie 2 a i Marysi Krawcickiej z SP 71. Nauczycielom opiekunom, w tym Pani Paulinie Witczak i Pani Ewie Tarabasz za wykonywanie zdjęć. Osobne podziękowania dla Pana dr. Łukasza Małeckiego, zastępcy dyrektora ds. studiów stacjonarnych Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM za dużą pomoc i okazaną przychylność oraz dla studentów tego instytutu i teatru studenckiego „Szutnik” za prezentacje i występy.

Na końcu należy podkreślić za nasza impreza spotkała się z aprobatą ze strony Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu.

Mateusz Hurysz
Galeria