I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Aphorismen in Comics”

Data dodania: 2017-11-26


W III edycji Wojewódzkiego Konkursu „Aforyzmy w komiksie” Komisja Konkursowa w składzie:

Danuta Bartosz – poetka, Prezes Fundacji Literackiej „Jak podanie ręki”
Urszula Zybura – poetka, Prezes Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich
Małgorzata Kaliszewska – nauczycielka języka niemieckiego i angielskiego
Krystyna Kaniewska - Rau – nauczycielka plastyki
Monika Brocka – nauczycielka języka polskiego
Agnieszka Wedman – nauczycielka języka niemieckiego

przyznała I miejsce Zofii Nicieckiej, uczennicy klasy gimnazjalnej 3B ZSK im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Gratulacje!
Galeria