Sukces w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym!

Data dodania: 2018-06-02


Z radością informujemy, iż w 16. Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Inne Spojrzenie" o tegorocznym temacie przewodnim „Tajemnice błękitnej planety" (pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, UNICEF, Prezydenta Miasta Sosnowca i ASP w Warszawie) – nagrodę w kategorii wiekowej 14 – 16 lat otrzymała Waleria Morska z klasy G3B.

Konkurs organizowany od 2002 roku, dla dzieci i młodzieży przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu, jest nie tylko ogromnym wsparciem dla utalentowanych dzieci i młodzieży, ale służy też celom charytatywnym. Na konkurs napływa co roku kilka tysięcy prac, będących artystyczną realizacją tematu przewodniego. Na dotychczasowe edycje nadesłano prace plastyczne z Polski oraz z 49 państw Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Australii. Najważniejszym sukcesem projektu jest jednak zaangażowanie młodych zdolnych ludzi, pochodzących z różnych środowisk i kręgów kulturowych, do twórczej refleksji nad otaczającym ich światem i dialogu o wspólnych wartościach. Tradycyjnie nagrodzone i wyróżnione prace prezentowane są podczas podsumowania i wystawy pokonkursowej w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Serdecznie gratulujemy Laureatce i życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie plastyki!

opiekun artystyczny i koordynator konkursu

p. Nina Rachel
Galeria