Dlaczego Cyryl Ratajski?

Data dodania: 2014-08-19

Społeczność Gimnazjum nr 60 w Poznaniu, tj. grono pedagogiczne, uczniowie oraz rodzice w drodze ankiety zdecydowali, iż najlepszym patronem naszej szkoły będzie Cyryl Ratajski. Naszą decyzję umocniły zorganizowane przy współpracy Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania wycieczki poświęcone kandydatowi na patrona, przedstawienia teatralne prezentujące jego życie oraz lekcje, na których zapoznaliśmy się ze szczegółową biografią jednego z najwybitniejszych prezydentów naszego miasta.

Jesteśmy szkołą, która znajduje się w sercu miasta, w najlepiej chyba znanej dzielnicy Poznania – Jeżycach, która bezpośrednio sąsiaduje z najwspanialszym dziełem Cyryla Ratajskiego czyli halami Międzynarodowych Targów Poznańskich wraz z ich najstarszą częścią, siedzibą dawnej PeWuKi. Nie jest to jedyne dzieło tego wybitnego poznaniaka, które możemy oglądać przemierzając stolicę wielkopolski, należy do nich jeszcze zaliczyć Collegium Chemicum i Collegium Anatomicum oraz Dworzec Zachodni. Dzięki jego działaniom rozbudowano Palmiarnię, czyniąc ją jedną z największych w Europie, dodajmy, że to zaszczytne miano utrzymała do dziś. Są to najbardziej namacalne dowody działalności człowieka, który przez ponad dwanaście lat piastował urząd prezydenta naszego miasta. Był to niewątpliwy zaszczyt, ale i ogromne brzemię, ponieważ do jego zadań należała odbudowa świadomości mieszkańców, iż są wolni i u siebie, i to od nich zależy, jakim miastem będzie Poznań. Ofiarność, wysiłek, a także wspominana przez wielu mu współczesnych skromność i pokora wyzwoliły to, co w Poznańczykach najlepsze: przysłowiową gospodarność i pracowitość. Dowodem tego jest ogromna pomoc, jaką udzielali mieszkańcy stolicy Wielkopolski w czasie przygotowań do pierwszej Powszechnej Wystawy Krajowej. Budując nowoczesne miasto, Cyryl Ratajski nie zapomniał nigdy o losie najuboższych, uruchamiając w dobie największego kryzysu gospodarczego w latach 1930 – 1934 prace dla bezrobotnych powstanie Zachodni – Polskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego, prócz tego oficjalnego wsparcia, Ratajski wspomagał najbiedniejszych prywatnymi darami, nawet wtedy, gdy sam przeżywał trudności finansowe.

Cyryl Ratajski, pomimo że nie urodził się w Poznaniu, wybrał to miasto na swoją małą Ojczyznę. Poświęcił swoje życie budowie jego wielkości, a kiedy trzeba było stanąć w jego obronie – we wrześniu 1939 roku – nie zawahał się, ponownie objął urząd prezydenta, kategorycznie odrzucając możliwość wyjazdu z kraju. Nie poddał się również wtedy, gdy nowe, niemieckie władze zmusiły go do opuszczenia stolicy Wielkopolski. Rola jaką odegrał przy budowaniu struktur podziemnego państwa polskiego była przełomowa. Tworząc organy gotowe do przejęcia kontroli nad państwem w chwili wyzwolenia, nie zapomniał o potrzebie edukacji oraz udzielaniu pomocy najuboższym. Tylko pogarszający się stan zdrowia mógł zmusić tego niezwykle aktywnego człowieka do rezygnacji z dalszej pracy na rzecz polskiego podziemia. Cyryl Ratajski nie doczekał wyzwolenia i choć cierpiałby widząc ukochany Poznań w gruzach, wierzymy, że nie poddałby się, tylko ponownie zmobilizował siebie i innych do przywrócenia blasku stolicy Wielkopolski.

Za swoją pracę i obywatelską postawę Cyryl Ratajski otrzymał szereg odznaczeń, należą do nich: Order „Polonia Restituta” I i II klasy, Medal X – lecia Odzyskania Niepodległości, francuską Legię Honorową III klasy, czeskim Orderem Białego Lwa oraz Orderem Virtuti Militari V klasy. Jego imię noszą Oddział Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w Luboniu, Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania, a także jeden z poznańskich placów. Uważamy, że człowiek, dla którego tak ważna była edukacja i postęp, powinien stać się patronem miejsca, gdzie uczą się młodzi Poznaniacy stanowiący siłę oraz przyszłość naszego regionu. Szkoła nie służy tylko zdobywaniu wiedzy, to tutaj kształtuje się nasz światopogląd i postawa życiowa. Wierzymy, że przykład naszego patrona – Cyryla Ratajskiego – pozwoli nam się stać bardziej świadomymi bogactwa kulturalnego i historycznego naszego miasta oraz regionu, a także wyzwoli w nas poczucie obywatelskiej odpowiedzialności, zdolność do poświęceń dla dobra innych oraz patriotyzm.

Opracowała: mgr Karolina Przybylska