Plan lekcji

Data dodania: 2014-08-24, Data wydarzenia: 2017-09-03

Plan lekcji dostępny jest dla uczniów i rodziców w dzienniku elektronicznym oraz na stronie PLAN (kliknij tutaj). W planach tych nie ujęto sekcji sportowych.

Rozkład lekcji
1. 7.45 - 8.30
2. 8.40 - 9.25
3. 9.35 - 10.20
4. 10.35 - 11.20
5. 11.30 - 12.15
6. 12.25 - 13.10
7. 13.30 - 14.15
8. 14.25 - 15.10
9. 15.15 - 16.00
10. 16.05 - 16.50
Rozkład lekcji według skróconego planu
1. 7.45 - 8.15
2. 8.20 - 8.50
3. 9.00 - 9.30
4. 9.45 - 10.15
5. 10.20 - 10.50
6. 11.00 - 11.30
7. 11.40 - 12.10
8. 12.30 - 13.00
9. 13.05 - 13.35
10. 13.40 - 14.10