Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Data dodania: 2014-08-26, Data wydarzenia: 2018-09-01


I PÓŁROCZE: 3 września 2018 r. - 11 stycznia 2019 r.
03.09.2018 r.Uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
18.09.2018 r.Zebrania z rodzicami (ul. Bukowska)
październik/listopad 2019 r.Etapy szkolne Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
01.11.2018 r.Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
02.11.2018 r.Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
13.11 2018 r.Zebrania z rodzicami (ul. Bukowska)
24.12.2018 r.-31.12.2018 r.Zimowa przerwa świąteczna
21.12.2018 r.Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych
01.01.2019 r.Nowy Rok – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
08.01.2019 r.Zebrania z rodzicami (ul. Bukowska)
14.01.-27.01.2019 r.Ferie zimowe
II PÓŁROCZE: 28 stycznia 2019 r. - 21 czerwca 2019 r.
01-03.03.2019 r.Targi edukacyjne
25-27.03.2019 r.Rekolekcje wielkopostne
26.03.2019 r.Zebrania z rodzicami (ul. Bukowska)
18.04-23.04.2019 r.Wiosenna przerwa świąteczna
10-12.04.2019 r.Egzamin gimnazjalny klas trzecich
01.05.2019 r.Święto pracy - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
02.05.2019 r.Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
03.05.2019 r.Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
03.06.2019 r.Dzień Sportu
03.06.2019 r.Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych
21.06.2019 r.Boże Ciało - dzień wolny od zajęć szkolnych
21.06.2019 r.Uroczyste zakończenie roku szkolnego
FERIE LETNIE: 24 czerwca 2019 r. -31 sierpnia 2019 r.