Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Data dodania: 2014-08-26, Data wydarzenia: 2017-09-01


I PÓŁROCZE: 4 września 2017 r. - 19 stycznia 2018 r.
04.09.2017 r.Uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
12.09.2016 r.Zebrania z rodzicami (ul. Bukowska)
październik/listopad 2017 r.Etapy szkolne Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
01.11.2017 r.Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14.11 2017 r.Zebrania z rodzicami (ul. Bukowska)
23.12.2017 r.-31.12.2017 r.Zimowa przerwa świąteczna
01.01.2018 r.Nowy Rok – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
02/03.01.2018 r.Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych
16.01.2018 r.Zebrania z rodzicami (ul. Bukowska)
II PÓŁROCZE: 22 stycznia 2018 r. - 22 czerwca 2018 r.
12.02.-25.02.2017 r.Ferie zimowe
marzec 2018 r.Rekolekcje wielkopostne
29.03-03.04.2018 r.Wiosenna przerwa świąteczna
14.04.2018 r.Drzwi otwarte
18, 19, 20.04.2018 r.Egzamin gimnazjalny klas trzecich
24.04.2018 r.Zebrania z rodzicami (ul. Bukowska)
01.05.2018 r.Święto pracy - dzień wolny od zajęć szkolnych
03.05.2018 r.Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - dzień wolny od zajęć szkolnych
14.06.2018 r.Dzień Sportu
31.05.2018r.Boże Ciało - dzień wolny od zajęć szkolnych
04.06.2018 r.Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych
18.06.2018 r.Szkolny dzień sportu
22.06.2018 r.Uroczyste zakończenie roku szkolnego
FERIE LETNIE: 23 czerwca 2018 r. -31 sierpnia 2018 r.