„Dobra szkoła, lepsza praktyka, doskonał

Data dodania: 2014-08-26

Gimnazjum nr 60 zostało wyróżnione udziałem w projekcie Wydziału Chemii UAM w Poznaniu „Dobra szkoła, lepsza praktyka, doskonały nauczyciel”.


Od maja 2011r. w Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu jest realizowany projekt „Dobra szkoła, lepsza praktyka, doskonały nauczyciel. Przygotowanie szkół i opiekunów praktyk do efektywnej współpracy ze studentami chemii.”

Dzięki zaangażowaniu i kwalifikacjom pani mgr Justyny Andrzejak - nauczycielki chemii w Gimnazjum nr 60, nasza szkoła została zakwalifikowana i znalazła się w grupie sześciu wyróżnionych gimnazjów współpracujących z Zakładem Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Dzięki projektowi Gimnazjum nr 60 zyskało wiele nowoczesnych materiałów dydaktycznych, pozwalających na ciekawą organizację procesu nauczania: kamerę, laptop, projektor multimedialny, a także dygestorium oraz kompleksowe wyposażenie pracowni chemicznej w sprzęt laboratoryjny oraz odczynniki chemiczne. Wartość pozyskanych pomocy dydaktycznych wynosi około siedemdziesiąt tysięcy złotych.

Dzięki projektowi studenci – przyszli nauczyciele – zdobywają doświadczenie, uczą się dobierać treści i odpowiednie do nich metody pracy, co w przyszłości powinno zaowocować podniesieniem jakości pracy szkół. Projekt zakończy się w grudniu 2014 roku.