Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego KRĄG

Data dodania: 2013-04-08

Znamy wyniki Konkursu Historycznego „Krąg” organizowanego przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.
W roku szkolnym 2012/2013 w kategorii „Gimnazjalista” – uczniowie gimnazjów rozwiązywali test składający się z pytań z zakresu najważniejszych, przełomowych wydarzeń w historii Polski oraz części opisowej dotyczącej zagadnień Regionu.
Wśród uczestników pierwsze miejsce w szkole i bardzo dobry wynik otrzymał uczeń Filip Jankowski z klasy 3a, a wyróżnienie uzyskali uczniowie: Antoni Dieriabin z klasy 2c i Piotr Wleklak z klasy 3a.
Dyplomy uznania przyznano: Grzegorzowi Fabianowi z klasy 3a, Mateuszowi Jedlińskiemu z klasy3b, Wojciechowi Skrzypczakowi i Arturowi Cegiełce z klasy 2a, Monice Zbierskiej i Barbarze Śpikowskiej z klasy 2b oraz Pawłowi Cechowi z klasy 2c.
Uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i reprezentowanie Gimnazjum nr 60 w konkursie oraz gratulujemy uzyskanych wyników.