Spotkanie profilaktyczne dla rodziców uczniów klas I w ramach Programu „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy”

Data dodania: 2012-12-05

4 grudnia 2012r. odbyło się w naszym gimnazjum spotkanie dla rodziców uczniów klas pierwszych, zorganizowane przy współpracy z KP Jeżyce, w ramach „Szkoła wolna od narkotyków
i przemocy” i miało ono charakter prewencyjny. Rodzice poinformowani zostali o aktualnych zagrożeniach związanych z narkotykami oraz dopalaczami, mieli możliwość zapoznać się z prezentacją profilaktyczną dotyczącą środków odurzających, a także obejrzeć specjalnie przygotowane preparaty będące imitacją prawdziwych narkotyków. Rodzice otrzymali również broszury zawierające informacje, gdzie można zgłosić przypadki wszelkiej demoralizacji wśród nieletnich, adres mailowy oraz numery telefonów instytucji pomocowych.