,,Wiem, jak ratować życie" – szkolenie dla uczniów klas I

Data dodania: 2012-11-17

Już po raz trzeci uczniowie klas I naszej szkoły biorą udział w kolejnej edycji programu edukacyjnego ,,Wiem, jak ratować życie" skierowanego do młodzieży gimnazjalnej. Założeniem przedsięwzięcia jest podnoszenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a w szczególności podjęcia resuscytacji krążeniowo –oddechowej. Szkolenie obejmowało nabycie umiejętności opatrywania ran, unieruchamiania kończyn, posługiwania się apteczką, układania poszkodowanych w wybranych pozycjach. Ponadto każdy z pierwszoklasistów uczestniczył w ćwiczeniach praktycznych na fantomach z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej i wykorzystania automatycznego defibrylatora (AED). Podsumowaniem programu będzie, organizowany wiosną, konkurs międzyszkolny, w którym udział wezmą dwuosobowe drużyny ze wszystkich objętych programem gimnazjów.

oprac. i zdjęcia N. Rachel