"ZMIEŃ NARZEKANIE NA DZIAŁANIE"

Data dodania: 2012-10-25

W środę - 17 października - uczniowie z klas 2b, 2c i 2d uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez pracowników Regionalnego Centrum Wolontariatu w Poznaniu.
Zajęcia odbywające się w ramach projektu "Młodzi gniewni - młodzi zaangażowani. Wolontariat młodzieży jako szansa na Poznań aktywny społecznie" miały na celu zapoznanie uczestników z ideą działań wolontariackich, różnymi formami angażowania się w pomoc innym ludziom w środowisku lokalnym i w świecie.
Podczas tych warsztatów uczniowie uczestniczyli we wspaniałej lekcji/seminarium pt. "ZMIEŃ NARZEKANIE NA DZIAŁANIE".
Na zakończenie pracownicy Regionalnego Centrum Wolontariatu zaprosili chętnych uczniów do udziału w cyklu 6 szkoleń w ramach Akademii Liderów Wolontariatu, które mają przyczynić się do tworzenia kadr młodych poznańskich wolontariuszy i budowania odpowiedzialnego, aktywnego społeczeństwa naszego Miasta.