Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013

Data dodania: 2012-09-18

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrektor Gimnazjum nr 60 ustala w roku szkolnym 2012/2013 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2 listopada 2012r.
23 - 25 kwietnia 2013r. - egzamin gimnazjalny klas trzecich
2 maja 2013r.
31 maja 2013r.